มาลีแดนสรวง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สุรัส พุกกะเวส
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  ฉันเพลินวิญญาณสำราญฤทัย
ชมสวนเพลินใจ วิไลชวนชื่นหนักหนา
ลำดวนอังกาบกุหลาบมณฑา
บุหงาเฟื่องฟ้า บุปผางามซึ้งตรึงใจ
ลัดดายี่สุ่น พิกุลฉันชม
กาหลงลั่นทม นิยมชมช่อกล้วยไม้
จำปี ยี่เข่งเร้าเร่งฤทัย
ขจรสดใส บานชื่นสั่นไหวตามลม
คัดเค้าสายหยุดพุดซ้อน
อโศกเร่าร้อนรักซ้อนชื่นชม
ดาวเรืองเอื้องฟ้ากรรณิการ์น่าชม
ภิรมย์สุขสันต์
สารภีจำปีสวยสิ้น
ยามเช้าซ่อนกลิ่นสวยงามดังถิ่นสวรรค์
นมแมวประดู่นั้นคู่อัญชัน
ประยงค์บาหยัน สวยงามเฉิดฉันจริงเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : มัณฑนา โมรากุล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© .....เพลงนี้ประพันธ์คร้องไว้ไพเราะมาก คือนำดอกไม้ต่างๆมาใส่ไว้ในบทเพลงได้อย่างไพเราะ
มีดอกไม้ทั้งสิ้น ๓๑ ชนิดดังนี้
๑.ลำดวน
๒.อังกาบ
๓.กุหลาบ
๔.มณฑา
๕.บุหงา
๖.เฟื่องฟ้า
๗.ลัดดา
๘.ยี่สุ่น
๙.พิกุล
๑๐.กาหลง
๑๑.ลั่นทม
๑๒.กล้วยไม้
๑๓.จำปี
๑๔.ยี่เข่ง
๑๕.ขจร
๑๖.บานชื่น
๑๗.คัดเค้า
๑๘.สายหยุด
๑๙.พุดซ้อน
๒๐.อโศก
๒๑.รักซ้อน
๒๒.ดาวเรือง
๒๓.เอื้องฟ้า
๒๔.กรรณิการ์
๒๕.สารภี
๒๖.ซ่อนกลิ่น
๒๗.นมแมว
๒๘.ประดู่
๒๙.อัญชัน
๓๐.ประยงค์
๓๑.บาหยัน
สุนทรีย์บันเทิง
© มีดอกไม้ 32 ชนิดค่ะ คุณขาดจำปีไปค่ะ
ลานตา วรรณกูล
© ชื่อที่๑๓ยังไงละครับ

อ๋อคุง
© ไม่ได้ยินนานมาก วันนี้รู้สึกสดชื่นท่ามกลางมวลหมู่ดอกไม้ 31ชนิดเลย ช่ายๆ ยังกะอยู่แดนสรวงจริงๆค่ะ
ป้าแอ๊ด
© ยี่เข่ง น. ชื่อไม้ต้นชนิด Lagerstroemia indica L. ในวงศ์ Lythraceae ดอกสี
ม่วงแดง ชมพู หรือขาว ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง.
ยี่เข่ง จาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
เดิงกรายน์
© .ยี่เข่ง
ชื่อสามัญ(Common Name ) : Crape Myrtle
ชื่อพฤษศาสตร์(Scientific Name ) : Lagerstroemia indica , L.
ชื่อวงศ์ ( Family Name ) : Lythraceae
ชื่ออื่นๆ ( Other Name ) :คำฮ่อ
ลักษณะทั่วไป
ยี่เข่งเป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 7 เมตร ลำต้นสีเทาเกือบขาว ลอกได้เป็นแผ่นบางๆ ใบเป็นใบเดี่ยว ลักษณะรูปไข่ โคนใบมน ปลายใบมนหรือแหลม ท้องใบตรงเส้นกลางมีขนสั้นๆ ปกคลุม ดอกออกเป็นช่อสีม่วง หรือชมพู ตามส่วนยอด มีกลีบ 6 กลีบ กลีบกลม มีรอยยับย่น ผลเป็นรูปทรงกลม
การขยายพันธุ์
ใช้เมล็ดหรือกิ่งตอนปลูก
ประโยชน์ทางสมุนไพร
ราก ใช้ต้มกับหมูรับประทานแก้ปวดฟัน ใช้รากแห้ง 3 - 10 กรัม หรือรากสด 15- 30
กรัม ต้มน้ำรับประทานแก้บิด แก้ฝีมีหนอง ทำให้โลหิตหมุนเวียนดี ใช้บดเป็นผงทาแผล
ใบ ใช้ตำพอกทาแก้ผดผื่นคัน รักษาแผลสด แผลมีน้ำเหลือง ใช้ใบสดหนัก 15-30 กรัม หรือใบแห้งหนัก 3-10กรัม ต้มนำรับประทานแก้บิด
ดอก ใช้ดอกสดต้มรับประทานทั้งกาก แก้ตกเลือดหลังคลอด ใช้ดอกแห้งบดเป็นผง ผสม
น้ำส้มสายชูทาฝีมีหนอง สิวมีหนอง ใช้ดอกสดหรือแห้ง ต้มนรับประทานแก้โรคหนองใน แผลฝี กลากเกลื้อน
สืบค้นเมื่อ12 พ.ย2552 จาก http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-5/no25/yeekin.html
เดิงกรายน์
© จั่นทิพย์ สุฐินบุตร ขับร้องสดไว้ใน รายการเสียงสวรรค์เมื่อวันวาน
เจ๊ดา

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาลีแดนสรวง