ปาฎลีอธิษฐาน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ''ธาตรี''
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ข้าแต่เทวีเจ้าเอย
เชิญฟังเฉลยจากใจแสนช้ำจำนรรจ์รำพันอ้อนวอน
ข้าฝากวาจาอุธรณ์
บรรยายทุกข์ร้อนให้ทรงรับรู้ เอ็นดูประทานเมตตา

โอ้เทพทัตต์ตรมอุราร้างปาฎลี
ข้านี้มีราคีจึงหนีศรัทธา
ข้าอธิษฐานจงประทานพระพรนานา
ให้สมดังวาจา สมใจข้าเอย

ยามมองเห็นพิณ ยังยินเหมือนเคย
วิญญาณรักเอย ข้าเคียงเชยสังเวยชีวัน
ตัวไกลไหนไหน หัวใจข้ายังผูกพัน
ความรักพาเราห่างกัน
พิณเหมือนชีวัน แทนเธอนั้นแนบใจ
ข้าแต่เทวี โปรดปรานีรวมฤดีเราไว้
เก็บความหลังฝังอารมณ์อาลัย
ขอพบกันชาติใหม่ เป็นของกันจนตาย
ชาติใดปางใด เกิดชาติไหนเรารักกันไม่คลาย
ชาติใดปางใด เกิดชาติไหนเป็นของกันจนตาย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : วรนุช อารีย์ , บุษยา รังสี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© คุณวรนุช อารีย์ก็บันทึกเสียงไว้ครับ
วรวิทย์
© คุณวรนุชเป็นผู้ขับร้องมาก่อนครับ
วรวิทย์
© เพลงนี่ น่าจะชื่อ "ปาฏลีอธิษฐาน" (ฏ ปฏัก) มากกว่านะครับ เพราะเวลาร้องคำว่า "โอ้เทพทัตต์ตรมอุราร้างปาฎลี" จะร้องว่า โอ้-เทบ-พะ-ทัด-ตรม-อุ-รา-ร้าง-ปา-ตะ-ลี ครับ (ถ้าผมฟังไม่ผิด)

ศศิธรารัตน์
© เพลงนี้มาจากบทละคร เรื่อง ลานปาริชาติ แสดงที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 รอบ เป็นละครการกุศล เมื่อเดือน พ.ค.2510 คุณฉลองแสดงเป็น เทพทัต คุณรวงทอง แสดงเป็นปาฏลี เพลงที่ใช้ร้องคู่กันคือ เพลง ปาริชาติ
จากหนังสือ เสียงนี้นางได้แต่ใดมา งานเพลงและเหตุการณ์ 45 ปี รวงทอง ทองลันธม เขียนเมื่อ ส.ค.2545
ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงปาฎลีอธิษฐาน