สวรรค์บันดาล

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง "ธาตรี"
ทำนอง สมพงษ์ ทิพยกลิน     
  เพียงเจอตาชักพาดวงจิตอาวรณ์
หัวใจนี่ซ่อนรักใหม่
ไม่เคยคิดว่าจะรักใคร
แต่ทำไฉนดวงใจ
เฝ้าใคร่ครวญชวนให้คิด
หลงผิดพะวงหน่วงนาน

ยามคะนึงรักตรึงดวงจิตสุดข่ม
อารมณ์นี้ช่วยรักผ่าน
ด้วยสวรรค์คงมาบันดาล
จิตที่สลายมานาน
กลับชื่นบานคอยเฝ้าคิด
หมายผูกรักชายตรึงใจ

ฉันนี้สุดปลื้มหนักหนา
คอยรักมาช้าคอยหาคู่ร่วมใจ
คราวนี้เจอคู่ชูชิดใกล้
ฉันพลันผูกใจชู้ชาย
หมายปองครองให้สุขล้ำ

เราเจอกันทุกวันก็เกิดสนิท
สัมพันธ์ชื่นจิตแสนฉ่ำ
เมื่อยามรักสมัครโน้มนำ
ต่างจูบเสนอใจจำ
ฝากถ้อยคำทำให้รัก
หวานอยู่แสนนานยืนยง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... โย่ง
ผู้ขับร้อง : ชวลี ช่วงวิทย์ , พิมผกา วันดี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพลงนี้บันทึกสองครั้ง ครั้งแรกโดยชวลี ช่วงวิทย์ ครั้งที่สองโดย พิมพ์ผกา วันดี
rasada09@yahoo.com
© ร้องซ้ำตั้งแต่ท่อนสอง ฉันนี้สุดปลื้มหนักหนา
ปิ๋วบ้านไกล
© ท่อนแรก บันทันสุดท้าย น่าจะเป็น หลงจิตพะวงหน่วงนาน
ปิ๋วบ้านไกล
© โทษค่ะ ท่อนแรก บันทัด สุดท้ายนะคะ
ปิ๋วบ้านไกล
© ฟังจากเสียงร้องของคุณพิมผกา วันดี
"หลงผิดพะวงหน่วงนาน" เป็น "หลงจิตพะวงหน่วงนาน"
"อารมณ์นี้ช่วยรักผ่าน" เป็น "อารมณ์ที่ช่วยรักผ่าน"
สมจินตนนา

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสวรรค์บันดาล