กลิ่นราตรี

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ทรง สาลิตุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ลมพระพาย ชายชื่น ในคืนนี้
กลิ่นราตรี หอมระรื่น ชื่นใจแสน
ดอกไม้อื่น ดื่นไป ในดินแดน
จะเหมือนแม้น ราตรี ไม่มีเลย

เจ้าโชยกลิ่น ต่อเมื่อสิ้น แสงอาทิตย์
เหมือนให้คิด ปริศนา ราตรีเอ๋ย
คิดคำนึง ถึงราตรี ที่เราเคย
ได้ชมเชย ชื่นชวน รัญจวนใจ

พอสิ้นคืน คืนสิ้น กลิ่นเสาวรส
ความช้อยชด สดชื่น คืนไปไหน
ทิ้งแต่รอย รัญจวน ป่วนฤทัย
ฝากเอาไว้ กับราตรี ไม่มีเลือน

กลิ่นอายเจ้า เร้าใจ ให้ใฝ่ฝัน
ทุกคืนวัน ครั่นใจ ใครจะเหมือน
โอ้ราตรี เจ้าเอ๋ย ที่เคยเยือน
ยังตามเตือน ใจอยู่ ไม่รู้วาย

มาคืนนี้ กลิ่นราตรี ที่ไหนหนอ
ลอยมาล่อ ล้อให้ ใจคอหาย
อกระทึก นึกประหวั่น ครั่นใจกาย
หรือราตรี ที่หมาย ชายกลิ่นมา

เพื่อทวนถาม ความใน ให้ประจักษ์
เหมือนถามรัก ทวนเล่ห์ เสน่หา
โอ้ราตรี ที่เคยชื่น รื่นอุรา
ลอยทวนมา หรืออย่างไร ใคร่รู้เอย


เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม
ผู้ขับร้อง : มัณฑนา โมรากุล , สุนทราภรณ์ , รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส , ยรรยงค์ เสลานนท์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพลงกลิ่นราตรี มัณฑนา โมรากุล เป็นผู้ขับร้องเป็นคนแรก ครูเอื้อ สุนทรสนานนำมาขับร้องใหม่เป็นครั้งที่ 2 ...ครั้งที่ 3 โดยคุณรุ่งฤดี แพ่งผ่องใส จากนั้น ยรรยงค์ เสลานนท์ ได้นำมาขับร้องอีก เป็นครั้งที่ 4 ...
เป็นเพลงที่ร้องยาก มีการเอื้อนคำมากที่สุด...วงดนตรีสุนทราภรณ์ปัจจุบัน เคยใช้เป็นเพลงบังคับในการประกวดขับร้อง
โย่ง
© คัดลอกจาก ดาวประดับฟ้า มัณฑนา โมรากุล ๒๑ พ.ค. ๒๕๓๘ เพลงนี้บทร้องเพราะมาก ๆ ดิฉันร้องออกอากาศครั้งแรกที่วิทยุศาลาแดง เวลาร้องสด ร้องเนื้อเต็มหมดครบทั้งสามท่อน จำได้ว่าคุณทรง ศาลิตุล มายืนเอาใจช่วยตรงหน้ากระจก ยังจำหน้าตาท่าทางใจดียิ้มเศร้า ๆ มาจนทุกวันนี้ เมื่อครั้งอัดเสียง เดิมหัวหน้าจะร้องเอง แต่ นาย ต. เง็กชวน มาบอกว่า เพลงนี้ขอให้มัณฑนาร้อง จึงได้ร้องอัดเสียงกับแผ่นตรากระต่าย ก็อัดได้เพียง ๒ ท่อน แผ่นก็เต็มพอดี ต่อมาหัวหน้าอัดใหม่ร้องเนื้อเต็ม หมดทั้งสามท่อน ซึ่งร้องจังหวะเร็วกว่าที่ดิฉันร้องไว้ ทรง ศาลิตุล แต่งคำร้อง ยังมีอีกหลายเพลงที่ดิฉันร้อง เช่น เพลงดอกไม้สายลม (คืนวันนี้มีพระพายโชยชายเฉื่อย.....)
แฟนฯ
© คุณทรง สาลิตุล (อ.บ. จุฬา) ผู้ประพันธ์คำร้อง เป็นบุตรชาย พระพินิจวรรณาการ (แสง สาลิตุล) นักปราชญ์ทางภาษาท่านหนึ่ง จึงมีความสามารถทางการประพันธ์ได้ยอดเยี่ยม แต่งเนื้อเพลงนี้ในขณะที่รับราชการในกรมโฆษณาการน่าเสียดายที่คุณทรง เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ด้วยโรคปอด ในราวปี 2488 ขณะที่อายุประมาณ 30 ปี เท่านั้น
พรานทะเล(หนุ่ม)
© เพลงนี้ บริษัทเมโทรแผ่นเสียง-เทป (๑๙๘๑) จำกัด บันทึกลงแผ่นซีดี เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ในชุดตลับทองสุนทราภรณ์ ชุดที่ ๑ ราคาหน้าปก ๑๒๕ บาท
นาวาธิปต์
© แผ่นซีดีชุด "ฟ้าแดง" ที่คุณยรรยงค์ร้องซึ่งมีเพลงนี้ด้วยหายากมากๆ แม้ที่เมโทรเองก็ไม่มีเพราะบริษัท ซีดีเวิล์ด เป็นผู้จำหน่าย ไพเราะทุกเพลงเลย ผมโชคดีไปเจอที่ โซล่าเฮ้าส์เมื่อ 10 กว่าปีมาแล้ว
หม่อม
© เพลงนี้ร้องยากมาก เป็นแฟนเพลงสุนทราภรณ์ มา 30 กว่าปีแล้ว ยังร้องไม่ได้เลย
ผัน
© เพลงนี้คุณชรินทร์ นันทนาคร นำมาขับร้องด้วยอยู่ในอัลบั้ม
ครั้งแรกของชรินทร์
อ้วนไฟฟ้า
© "กลิ่นไอเจ้า เร้าใจ ให้ใฝ่ฝัน..."
คำว่า "กลิ่นไอ" นั้นผิดนะครับ ต้องเป็น "กลิ่นอาย"
กรณีนี้เป็นการใช้คำซ้ำย้ำความหมาย อันเป็นปกติของภาษาไทย เช่น บ้านช่องห้องหอ, เร็วไว, กระเซ้าเย้าแหย่, ยั่วเย้า, เกลียดชัง, รักชอบ, คุณงามความดี, ครูบาอาจารย์, พระสงฆ์องค์เจ้า เป็นต้น
คำว่า "อาย" แปลว่ากลิ่น ส่วน "ไอ" นั้นไม่เข้าความหมายในที่นี้
ธานินทร์๙๙
© จริงครับ เพลงนี้เป็นที่ร้องยากมากเพลงหนึ่ง และมีความยาวค่อนข้างมากด้วย
ศักดิ์ชัย
© กลิ่นราตรี ร้องที ถึงกับเจ็บคอ

พิทย์
© ใช้คำ ๆ เดียวในหลายมิติ เช่น ราตรี ความหมายที่หนึ่ง คือ ดอกไม้ (กลิ่นราตรีหอมระรื่นชื่นใจแสน) ความหมายที่สอง คือ กลางคืน (คิดคำนึงถึงราตรีที่เราเคย ได้ชมเชยชื่นชวนรัญจวนใจ) ความหมายที่สาม คือ ผู้หญิงที่ชื่อราตรี (โอ้ราตรีเจ้าเอ๋ยที่เคยเยือน ยังตามเตือนใจอยู่ไม่รู้วาย)
อ้างอิงจาก ข้อเขียนของคุณ รองทวง ในกระทู้ เพลงที่ไม่ชอบครับ
(ต้องขออภัยที่คัดลอกมาครับ)
radio2005
© ชอบมากที่สุด ชอบร้องมาตลอด แต่หมดพลังเลยเมื่อร้องจบ
แป้น
© ชอบมากที่สุด เพลงไม่จำกัดหรือแสดงเพศผู้ร้องชัดเจน ร้องได้ทั้งหญิงและชาย ดังเช่นที่ครูเพลงหลายท่าน ได้ขับขานไว้
น้ำต้อย
© สุดสัปดาห์ส่วนใหญ่จะไปพักที่สวน ใกล้บ้านจะมีกอราตรี เวลาออกดอกกลิ่นหอมมาก ได้กลิ่นทีไรต้องร้องเพลงนี้ทุกครั้ง
สิริวรรณ
© ฟังคุณวรนุช ร้องสดครับ มีคนบันทึกไว้
ร้องในจังหวะเร็ว ไเราะมากครับ ทั้งลีลาและลูกเอื้อน
วรวิทย์
© แล้วเพลง "กลิ่นราตรี"ที่สุนทราภรณ์ร้องคู่กับอังศณา ช้างเศวต นับว่าเป็นการนำมาร้องครั้งที่ 5 ใช่ไหมครับ? ฟังดูก็เพราะดีนะครับ
ลำพูนลำพึง
© คุณรุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ได้ร้องบันทึกเสียงอีก 2 ครั้ง
ครั้งที่ 2 บันทึกเสียงใหม่ ในปีพ.ศ. 2552

นักรบชายแดน
© ฟังตรั้งแรกติดใจ พยายามฝึกร้องจนได้ เพราะมาก
ส.นิกร
© สุดยอดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ศักดิ์ชัย..intania56..TU33
© ความหมายชองเหลงดีมาก ครูเอื้อร้องได้ดีมาก

แบน
© เพราะมากๆ ครับ
ลองเข้าไปฟังที่คุณดีเจเพชรไพลินร้องไว้นะครับ
เพราะมากๆ
นายอาทิตย์ ทองดุศรีวิสุต
© วรรคสุดท้ายของเพลง "เพื่อทวนถามความในให้ประจักษ์" น่าจะเป็น "เพื่อทวงถามความนัยให้ประจักษ์" ลองช่วยพิจารณาดูครับ...
เจริญรัตน์
© อยากฟัง ที่คุณยรรยงค์ ร้องจัง ใครมีช่วย post ที่ Youtube จะเป็นพระคุณยิ่ง
2122
© ชอบมาก ๆๆๆๆๆๆ ร้องทีไรได้รับคำชมทุกครั้งไปครับ
autpetch
© ชอบทุกเพลงที่คุณมัฑนาร้อง
sakแฟนเพลงรุ่นลูก
© ผมอัดเพลงนี้ให้แม่ฟัง เลยเอามาแบ่งให้ฟังกันครับ download ได้ที่นี่ครับ
https://cid-c54e4403e1d304e8.office.live.com/self.aspx/My%20Songs/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5.mp3
kamthorn
© ชอบเพลงนี้มากเพราะมีความหมายถึงตอนกลางคืน ดอกไม้ และชื่อคน เนื่องจากที่บ้านมีทั้งดอกไม้และชื่อคนจึงชอบฟังและชอบร้องเพลงกลิ่นราตรี
ดา วาสนาดี
© ยังมีคำว่า "คืน" บางประโยค หมายถึง กลางคืน บางประโยค หมายถึง กลับคืน หรือเอาของมาคืน
บำรุง
© ราตรี Cestrum nocturnum Linn. ไม้ดอกหอม ปลูกเป็นไม้ประดับ สูง 3-4 เมตร
เป็นพืชพิษต่อระบบหัวใจ ทำให้วิงเวียน ปวดศีรษะ ท้องร่วง อาเจียน บางพันธุ์มีดอกสีเหลือง (ราตรีสีทอง)
ปริสุทธิ์ตลิ่งชัน
© นี่แหละครับ ความงดงามของภาษา สุดยอดจริงๆ
ชุ
© เคยนำไปร้องงานการกุศล.ที่จังหวัดพิษณุโลก รายการเดียวกับคุณสุเทพ. วงค์กำแหง. ปรากฏว่า. สมาชิกกลุ่มชมรมคนรักสุนทราภรณ์. ชอบใจมาก. แปลกใจไม่นึกว่าจะมีคนชมและฟังเพลงนี้เป็น. เพลงนี้ต้องร้องเอื้อนให้ถึงและถูกจังหวะ. ต้องร้องอ้อนให้หวานครับ
ถาวร. รัตนบัวชุม
© เพลงกลิ่นราตรี. การออกแบบวิธีการร้อง และลีลาการร้องแล้ว. ครูเอื้อฯ. ร้องเป็นครูและฟังเพราะกว่าทุกเวอร์ชั่นของนักร้องอื่นที่ร้องมาทั้งหมดครับ
ถาวร. รัตนบัวชุม
© เพลงไพเราะที่ไหนจะเท่ากลิ่นราตรี
พร พรมแดง 2525
© แม้หลักภาษาไทยจะใช้ กลิ่นอาย ก็ตาม คือใช้ในลักษณะคำซ้ำ อาย ก็คือ กลิ่น ที่ผมฟังที่ครูเอื้อร้องหลายสิบเที่ยว ท่านออกเสียงสั้นเป็น "กลิ่นไอ" นะครับ แต่การเอื้อนทำให้เสียง ไอ มันยาวขึ้น "กลิ่น ไอ เฮ้อ เจ้า" ทำให้ฟังเป็น อาย ไปได้ครับ

ทีนี้ลองปิดตำราหลักภาษาไทย แล้วมาพิจารณาตามสภาพจริงของกลิ่นที่ระเหยออกมาจากร่างกายและเป็นไอลอยไปในอากาศอาจมองไม่เห็นแต่ก็ไม่เกินจริง เหมือนอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ไอ หรือละอองจากลมหายใจเวลาที่เราพูดในขณะที่อากาศเย็นมาก และไอตัวที่เป็นความร้อนระเหยออกจากร่างกาย...เพราะฉะนั้น ถ้าจะบอกว่า "กลิ่นไอเจ้า" ไม่มีความหมายก็เห็นจะไม่ใช่แล้วนะครับ...

ในนวนิยายมักเขียน กลิ่นอายจากท้องทุ่ง กลิ่นอายแห่งความบริสุทธิ์ เพราะท้องทุ่ง และความบริสุทธิ์ ไม่มี ไอ เหมือนร่างกาย แต่ถ้าเขียน ว่า กลิ่นไอ ก็คือกลิ่นและไอที่ระเหยออกจากร่างกาย...
มนต์เสียงเพลง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงกลิ่นราตรี