ยามห่างกัน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  ยามฉันไกลเธอยังหลงละเมอฝันใฝ่
ครวญเท่าไหร่จิตใจช้ำ
มองน้ำไกลตาจดพื้นนภาโค้งต่ำ
เคยหวานฉ่ำไม่อำพราง
สุขใจเมื่อยามฟ้างามน่าดู
ต่างก็รู้รักอยู่ไม่จาง
เคยเคล้าคลอกัน ไม่นึกจะพลันเหินห่าง
ไยมาร้างห่างไป

ยามเช้ายามเย็นมองน้ำกระเซ็นซัดฝั่ง
ยามฉันนั่งแอบบังไม้
เคยพิศเพลินตาใดหนอจะมาเหมือนได้
เคยฝันใฝ่ เปลี่ยวใจคอย
แต่เราจากกันนับวันจะจืดจาง
กลับแรมร้างเหินห่างเลื่อนลอย
มาเคล้ามาเคียง มายิ้มกันเพียงนิดหน่อย
วันละน้อย ค่อยจาง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : ประภาศรี นรินทรกุล , มัณฑนา โมรากุล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงนี้แกะเนื้อร้องจากแผ่นซึ่งมิได้ระบุผู้ประพันธ์
ขอบคุณสำหรับทุกข้อมูลที่เพิ่มเติมมาครับ
นิมิตฯ
© เดิมผู้ที่ขับร้องเพลงนี้ คือ คุณประภาศรี นรินทรกุล ( ภรรยา ครูแก้ว ) ภายหลังคุณมัณฑนา นำมาร้องบันทึกใหม่จนเป็นที่รู้จักและนิยมเรื่อยมา
(จากหนังสือสุนทราภรณ์รำลึก)
sos
© คุณประภาศรีบันทึกในชื่อเพลงเมื่อยามห่างกัน คุณมัณฑนาบันทึกในชื่อยามห่างกัน
แว่วเสียงเธอ
© คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เวส สุนทรจามร
ดำริ
© คุณประภาศรี ขับร้องเพลงนี้ ไว้ด้วยลีลาการร้องแบบโบราณ คือใช้เสียงสูงแหลม และมีเอื้อน คล้ายการร้องในละครร้อง โดยท่อนสุดท้ายตรงคำว่า
"ค่อยจาง" เดิมใช้คำว่า "ค่อยคลาย"
เจ้าคุณกรมโฆษณาการ
© อ้อย อัจฉรา ขับร้องสด
แว่วเสียงเธอ
© เคยพิศเพลินตา ใด หนอจะมาเหมือนได้
คุณมัณฑนาร้องว่า เคยพิศเพลินตา ไย หนอจะมาเหมือนได้


อัน
© เนื้อเต็มครับ
วันละน้อยค่อยจาง.....

ยามนี้เธอเคยเฝ้าเพ้อละเมอหวังชื่น ใจขมขื่นสุดอ้างว้าง
ยังรักยังคอยความหวังก็ลอยเหินห่าง ใยทิ่้งขวางห่างไปไกล
เมื่อยามชื่นเชยรักเอยจดจำ กลับชองช้ำหมองคร่ำดวงใจ
อาทิตย์ลับตายามเช้าคืนมาฟ้าใหม่ ความรักไซร้ไม่คืน
แฟนฯ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงยามห่างกัน