บึงน้ำรัก

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ชาย) เมื่อมาอยู่ริมบึง

หญิง) ใจซาบซึ้งพลอดพร่ำ

ชาย) ฝากสวาทใจจำ

หญิง) บัวปริ่มน้ำงามส่ง

ชาย) ยามน้ำขึ้นบัวลอย
ยามน้ำน้อยบัวลง
แต่รักฉันตรงคงไป

หญิง) สุดจะหยั่งในคำ

ชาย) บัวหยั่งน้ำยังได้

หญิง) แต่ไม่หยั่งดวงใจ

ชาย) รักหยั่งไว้โดยง่าย

หญิง) เมื่อน้ำบึงมีแห้ง
หวาดระแวงไม่วาย
หวาดรักคลายกลายพลัน

(*) ชาย) จิตเต็มเปี่ยมจริงเธอ

หญิง) เต็มเสมอหรือนั่น

ชาย) เปี่ยมสวาทนานวัน

หญิง) จริงอย่างนั้นหรือไร

ชาย) บึงน้ำรักบัวบาน
ชวนสำราญเพียงใด
แต่บึงน้ำใจยิ่งกว่า

หญิง) ต่างครองสุขเปรมปรีดิ์

ชาย) ในชาตินี้ชาติหน้า

หญิง) รักเราบูชา

พร้อม) ยอดปรารถนายิ่งใหญ่
ความรักประจักษ์ใจ
รักไว้นานวัน
เรารักกันจนตาย

(ซ้ำตั้งแต่ * อีกครั้งหนึ่ง)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม
ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์-ชวลี ช่วงวิทย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพลงบึงน้ำรักเป็นเพลงที่คุณชวลีย์ ร้องได้ไพเราะมาก จนนิสิตนักศึกษาในยุคนั้นที่ยังเป็นกรมโฆษณาการนั้น ร้องเพลงนี้ได้แทบทุกคน
กบ แก่งคอย
© ชอบมากค่ะ
คุณหมวย
© สุรพล วันประเสริฐ - โฉมฉาย อรุณฉาน
วรวิทย์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงบึงน้ำรัก