อวยพรวันดี

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  วันนี้วันดีเป็นศรีวัน
งานสำคัญวันเกิดประเสริฐศรี
ขออวยพรให้ทุกท่านสวัสดี
อย่าได้มีความทุกข์ สุขสำราญ
ประสงค์ใดได้ดังจิตที่คิดมุ่ง
จงผดุงความสุขสนุกสนาน
ทุกทุกวันขอให้มีความชื่นบาน
สุขสำราญตลอดทั่วครอบครัวเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม
ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เรียบเรียงเสียงประสาน โดย เพิ่ม คล้ายบรรเลง
กังหันลม
© อยากฟังเพลงอวยพรวันดีจังเลยค่ะ
คนชอบสนุทราภรณ์
© อยากได้เพลงอวยพรวันดีค่ะ
คนชอบสนุทราภรณ์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงอวยพรวันดี