อยู่เพื่อรัก

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  ... ยามเราเคล้าคู่คลอ
ปลูกหออยู่ร่วมห้อง
ต่างคนต่างปรองดอง
รับประคองน้องและพี่ปานใด
นึกเห็นเป็นโชคนัก
สองเรารักประจักษ์ใจ
มอบรักฝากกันไว้
รู้ใจตลอดมา
ยามเราเคล้าคู่กัน
้เธอฉันเกิดร่วมฟ้า
ด้วยเป็นวาสนา
สมอุราที่เกิดมาร่วมกัน

... ชื่นชูอยู่เพื่อรัก
ชื่นนักจิตกระสัน
อื่นใดจักเทียมทัน
รักร่วมกันนั่นแหละชื่นใจกาย
แม้ว่าถ้าขาดรัก
ช้ำใจนักคงจักตาย
หากน้องต้องสลาย
ขอตายอยู่กับเธอ
บุญใดได้ร่วมรัก
สุขนักฉ่ำเสมอ
ต่างคนต่างปรนเปรอ
ฉันและเธอรักเสมอดวงใจ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© บันทึกเสียง อีกครั้งโดย รวงทอง ทองลั่มธม
วรวิทย์
© จ๊ะเอ๋

อยู่เพื่อรัก เป็นเพลงเก่ามาก สมัยจอมพล ป พิบูลสงคราม ผู้ที่ขับร้องออกอากาศคือคุณสุภาพ รัศมิทัต ครับ
แว่วเสียงเธอ
© ผู้ที่ขับร้องคนแรกเลยคือคุณสุภาพ รัศมิทัต โดยเธอได้เขียนเล่าไว้ว่าต้องร้องเพลงนี้เป็นการทดสอบต่อหน้าผู้ใหญ่ของกรมโฆษณาการ โดยได้ต่อเพลงกับครูสริ ยงยุทธสด ๆ
แว่วเสียงเธอ
© คุณครูเอื้อเคยขับร้องเพลงนี้ เมื่อประมาณปี ๒๔๙๕ หรือ ๙๖ มีหลักฐานเป็นเทปเส้นลวด ไม่ทราบว่าได้อัดลงแผ่นเสียงจริงๆ หรือไม่ ปัจจุบันนี้เทปดังกล่าวเก็บรักษาไว้ที่กรมประชาสัมพันธ์
พรานทะเล(หนุ่ม)
© คิดว่า คุณ สุภาพ รัศมิทัต ไม่ได้เป็นคนร้องเพลงนี้คนแรก เธอร้องเพื่อใช้ทดสอบเสียง และเธอเข้ามาในวงประมาณ 2485 แสดงว่าเพลงนี้ต้องมีมาก่อนแล้ว และได้ดูจากหลักฐานการส่งกระจายเสียงของดนตรีและการขับร้องของวงกรมโฆษณาการ ปี 2483-84 ซึ่งเป็นช่วงที่มีนักร้องประจำเพียง 4 คน คือ ครูเอื้อ หัวหน้าวง ครู ล้วน ควันธรรม คุณ รุจี อุทัยกร และ คุณ มัณฑนา โมรากุล เพลงนี้ก็ปรากฏขึ้นในบันทึกการร้องออกอากาศนั้นแล้ว
โดย มีครูเอื้อ เป็นผู้ร้องบ้าง และบางครั้งก็ให้คุณ รุจี อุทัยกร ร้องด้วย
วันดี
© ปี2496นะครับ
อินทร์ทอง
© คุณศรีสุดา รัชตะวรรณก็เคยขับร้องสดในรายการชีวิตกับเพลงครับ
Lelouch

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงอยู่เพื่อรัก