ทางที่ต้องกลับ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  ทางที่ต้องกลับของคนบั้นปลาย
ก็คือความตายทุกรายด้วยกัน
เศรษฐีก็ปานนั้น ยากจนก็เท่ากัน
สุดทางดับขันธ์ด้วยกันทุกคน
ละครของโลกวกวนเรื่อยไป
บทบาทวาดไว้ฉันใดต้องทน
เกิดแก่เจ็บตายว่ายวน
เหมือนไม้ใกล้ฝั่ง ต่างคนนับวันจะโค่นหล่นรา

* เกิดแล้วแคล้วตายเมื่อไหร่
ต่างเกิดมาใช้เวรกรรมหรอกหนา
เกิดแล้วไม่แคล้วร่วงรา
พรหมลิขิตนั้นคั่นมา ผูกดวงชะตาเพื่อนเอ๋ย
รักดีรักชั่วรักตัว ต่างคน
ต่างมีต่างจนทุกคนต่างเคย
จดจำด้วยคำเปรียบเปรย
มิควรท้อใจอยู่เลย ทุกคนลงเอยด้วยตาย
(ซ้ำตั้งแต่ *)


** หมายเหตุ **
ต้นฉบับที่คุณมัณฑนาขับร้อง
เกิดแล้วไม่แคล้วร่วงรา เที่ยวแรกร้องว่า ล่วงรา ส่วนเที่ยวที่สองร้องออกเสียงเป็น ร่วงลา

ฉบับที่คุณรุ่งฤดีขับร้อง จะมีที่ร้องต่างไปอยู่สองแห่งคือ
1. หล่นรา เป็น หล่นไป
2. ร่วงรา เป็น ล่วงลา
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : มัณฑนา โมรากุล , รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เป็นเพลงเพื่อชืวติรุ่นเก่า.ซี่ง....ไพเราะทั้งทํานอง...และมีคําร้องทื่ลึกซี้ง.กินใจ
ทวืศักดิ์
© ค่ะต้องจำไว้สอนตัวเอง
ป้าแอ๊ด
© เป็นเพลงประทับใจที่สุดเลย ได้ฟังแล้วรู้สึกดี และเข้าใจชีวิตมากขึ้น
ตุ้ม
© บทเพลงนี้เป็นที่น่าเสียดายไม่มีใครนำมาขับร้องใหม่
ภูริทัต
© ครั้งแรกก็สับสนเวลาร้องค่ะ แต่ก็ร้องตามต้นฉบับค่ะ
สุธาดา
© เพลงเก่าเป็นเพลงที่มีคุณค่าทั้งท่วงทำนองและเนื้อร้อง เป็นคติสอนใจให้ผู้ฟังรำลึกถึงสัจธรรมคือความตาย เพื่อจะได้รีบขวนขวายสร้างบุญกุศลไว้เป็นเสบียงติดตัว
แสงมณี
© เป็นจังหวะสโลว์

Lelouch
© ฟังรายการเพื่อนฝัน วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
คุณจารุลินทร์เล่าในรายการว่า คุณมัณฑณากล่าวว่าร้องเพลงนี้เหมือนบรรยายธรรมะออกอากาศ
๕๕๕๕๕

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงทางที่ต้องกลับ