รำวงงามงอน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ช) รำวงกันเถิดแม่งามงอน
อย่าทำร้าวรอน แง่งอนทำไม

มาแล้วต้องรำวง
ญ) มองแล้วอย่ายืนงง
ช) มาแล้วต้องรำวง
พร้อม) อย่าพะวงสิ่งใด
ช) คู่ของท่านที่มาด้วยกัน
ญ) เชิญคู่ของท่านน่ะที่มาด้วยกัน
พร้อม) อย่ารังเกียจเดียดฉันท์เสียเวลาทำไม
ช) วันนี้เป็นวันบันเทิง ... ญ) วันนี้เป็นวันบันเทิง
พร้อม) เชิญท่านรื่นเริงรำให้พอใจ

ช) อรชรงอนงาม ... ญ) รำวงดีกว่า
ช) อรชรงอนงาม ... ญ) รำวงดีกว่า
พร้อม) กรีดกรายย้ายท่าทำให้น่าชวนใคร่
ญ) อรชรยียวน ... ช) ยียวนชวนชื่น
ญ) อรชรยียวน ... ช) ยียวนชวนชื่น
พร้อม) รำวงระรื่น รำวงระรื่นชื่นใจ
รำกันมาก็รำกันไป ลืมทุกข์ใดๆสุขฤทัยรำวง
ญ) รำวงกันเถิดพ่องามงอน
อย่าทำร้าวรอน แง่งอนทำไม

มาแล้วต้องรำวง
ช) มองแล้วอย่ายืนงง
ญ) มาแล้วต้องรำวง
พร้อม) อย่าพะวงสิ่งใด
ญ) คู่ของท่านที่มาด้วยกัน
ช) เชิญคู่ของท่านน่ะที่มาด้วยกัน
พร้อม) อย่ารังเกียจเดียดฉันท์เสียเวลาทำไม
ญ) วันนี้เป็นวันบันเทิง ... ช) วันนี้เป็นวันบันเทิง
พร้อม) เชิญท่านรื่นเริงรำให้พอใจ

ญ) อรชรงอนงาม ... ช) รำวงดีกว่า
ญ) อรชรงอนงาม ... ช) รำวงดีกว่า
พร้อม) กรีดกรายย้ายท่าทำให้น่าชวนใคร่
ช) อรชรยียวน ... ญ) ยียวนชวนชื่น
ช) อรชรยียวน ... ญ) ยียวนชวนชื่น
พร้อม) รำวงระรื่น รำวงระรื่นชื่นใจ
รำกันมาก็รำกันไป ลืมทุกข์ใดๆสุขฤทัยรำวง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรำวงงามงอน