แสนเสียดาย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง รวงทอง ทองลั่นธม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  รักเจ้าเอ๋ยไยร้างมาห่างหาย
คร่ำครวญแสนเสียดายรักนั้นทุกวันคืน
รักเคยหวานรักเคยได้ชื่น
ยามหน่ายกลายกลืนฝืนแต่ความระทมใจ

รักนั้นยังซาบซึ้งรักยังตรึงแน่นในฤทัย
เธอจ๋าเธอเธอจ๋าเธอเธอร้างห่างไกล
ไม่เหลือเยื่อใยฝากไว้ให้ดังคำสัญญา
แสนเสียดายแสนเสียดาย

ยอดชีวิตฝากจุมพิตให้ลมพามา
ฝากจุมพิตให้ลมพามา
วานกระซิบวานกระซิบแด่ยอดบูชา
หัวใจฉันยังครวญว่าสุดแสนเสียดาย
สุดแสนเสียดายสุดแสนเสียดาย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม
ผู้ขับร้อง : รวงทอง ทองลั่นธม
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพลงนี้ในแผ่น CD ชุดตลับทอง ใช้ชื่อเพลงว่า สุดแสนเสียดาย ทำไมไม่ตรงกันครับ ใครทราบบ้าง
เพลงก่อนนิทรา
© เพลงนี้มักจะทำเกิดความสับสนกับเพลง สุดเสียดาย ที่คุณช่อชบาขับร้องไว้ คิดว่าเพลง แสนเสียดาย หรือสุดแสนเสียดาย เป็นเพลงเดียวกันค่ะ
ป้อมหวาน
© สมัครสมาชืกได้ไหม อย่างไรคะ
sirinat meenburi
© หนังสือ 81 ปี กรมประชาสัมพันธ์ 81 เพลงอมตะอัจฉริยะครูเพลง สมศักดิ์ เทพานนท์ (ทัพทัต) หน้า 28 ระบุชื่อเพลงว่า สุดแสนเสียดาย คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ครรชิตขอนแก่น
© เพลงนี้คุณรวงทองเป็นคนแต่งครับ คุณรวงทองเล่าว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ครูเอื้อกำลังบวชอยู่ คุณรวงทองเลยค่อนข้างมีเวลามาก เลยลองแต่งกลอนดู จึงเป็นที่มาของการแต่งเพลงนี้ครับ
lelouch

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงแสนเสียดาย