สวรรค์ในวงรำ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง สมพงษ์ ทิพยะกลิน     
  ช.) หนุ่มเคียงคู่สาวฟ้อนรำกันช่างชื่นบาน
ญ.) สมัครสมานหัวใจเชื่อมความไมตรี
ช.) หนุ่มรำเข้าหา คล้อยตามจังหวะท่าที
ญ.) อนงค์เฝ้าหนี ถอยไปยั่วใจหนุ่มฝัน
ช.) เสียงโทนขยับ [ ญ.) ฉิ่งฉับ ๆ ] เร้าเตือนฤทัย
ญ.) แสงเดือนดวงใหญ่ ปลอบปลุกเร้าใจสุขสันต์
พร้อม ) หนุ่มเคียงสมร ฟ้อนรำสนุกร่วมกัน
เปรียบดังสวรรค์ ของคนที่เป็นหนุ่มสาว

ช.) หนุ่มรำคู่สาว สายตาก็เฝ้าจ้องมอง
ฝากใจสนองถึงกันด้วยตาวาวๆ
ญ.) หนุ่มรำเข้าหาทิ้งตามองกันให้พราว
ช.) แต่เออแม่สาว ถอยไปยั่วใจหนุ่มฝัน
ญ.) เสียงโทนขยับ [ ช.) ฉิ่งฉับ ๆ ] เร้าเตือนฤทัย
ช.) แสงเดือนดวงใหญ่ ปลอบปลุกเร้าใจสุขสันต์
พร้อม ) หนุ่มเคียงสมรฟ้อนรำสนุกร่วมกัน
เปรียบดังสวรรค์ของคนที่เป็นหนุ่มสาว
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม
ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสวรรค์ในวงรำ