ยอดพธูบูรพา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  โอ้ศรีเสาวลักษณ์ศักดิ์สุรางค์
สมแล้วนางกลางใจอันใฝ่หา
บุญแล้วสวรรค์ขวัญพธูผู้โสภา
เป็นนางงามบูรพาสุราลัย
โอ้โฉมโสมเสลาเจ้าสุดา
ฉายนภาลาวัณย์วามไสว
ดังโฉมฉายสายทิพย์ทองส่องฤทัย
พราวประไพไปด้วยฝันอันพร่างพรม

ยอดพธู ยอดพธูบูรพา
คือสมญานารีที่งามสม
ยอดพธูคู่หล้าฟ้าสังคม
อันชวนชม ชวนชื่นรื่นโลมใจ
โอ้โฉมโสมสวรรค์หล่นโลมดิน
ธรณินทร์ยินดีมีเจ้าไว้
เป็นขวัญแคว้นแสนสำรวยด้วยหญิงไทย
งามกว่าใครในโลกฝันอันรื่นรมย์

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงยอดพธูบูรพา