รำวงรื่นเริงสำราญ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สุรัฐ พุกกะเวส
ทำนอง ธนิต ผลประเสริฐ     
  (พร้อม) รื่นเริงสำราญสบาย
ทั้งใจและกายสนุกสุขศานต์
หนุ่มสาวถึงคราวสราญ
ทุกคนชื่นบานสำราญฤทัย

ช) คนดีของพี่ก็มา
สวยดังดาราติดตาตรึงใจ
เชิญรำแม่งามวิไล
เสียแรงตั้งใจ คงได้ชื่นชม
หญิง) โปรยปรายยิ้มชายมองมา
เพ่งพิศติดตาใบหน้าคายคม
เพลินใจเร้าในอารมณ์
น่ารักน่าชมงามสมจริงเอย

(ร้องทั้งหมดสี่เที่ยวโดยแบ่งเป็นสองช่วง ช่วงละสองเที่ยว และเที่ยวที่สี่ร้องพร้อมกันหมดตั้งแต่ต้นจนจบ)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ดัดแปลงทำนองจากเพลงไทยเดิม ค้างคาวกินกล้วย
นิมิตฯ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรำวงรื่นเริงสำราญ