รักยามเย็น

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ชาย) เสียงรัวระฆังดังแผ่วแว่วมาไกล
ตะวันลับไปแลเหลี่ยมนภาอร่าม
ในฟากฟ้าไกลวิไลแสนงาม
หญิง) เหลืองแดงสีครามเคล้าโศกระคน
ชาย) ฟ้าหม่นระบายขอบฟ้า

หญิง) สายลมรำเพยพัดเชยผกาหอม
กลิ่นพวงพะยอมเคล้ากลิ่นกระถินป่า
ชาย) เคียงคู่เคล้าคลอพะนอสัญญา
สำราญสองราสำรวลระรื่น
หญิง) แสนชื่นใจล้ำยามเย็น

ชาย) เมฆดูตระการดังรักยืนยง
หญิง) ฟ้ามืดแล้วคงไม่แคล้วลำเค็ญ
ชาย) ฟ้ามัวมินานแสงจันทร์สวยเด่น
หญิง) พอสิ้นแสงเพ็ญรักคงละลาย

ชาย) แม้ยามราตรียังมีดาราฉาย
อย่าเกรงรักคลายดวงจิตจงคิดมั่น
หญิง) ฟังน่านิยมลิ้นลมสำคัญ
พร้อม) รักเราสัมพันธ์ยึดมั่นสัญญา
รักจวบดินฟ้ามลาย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ / เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์-วรนุช อารีย์ , สุรพล วันประเสริฐ -กอบกุล บุญเอื้อ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


สุนทราภรณ์ ขับร้องคู่กับวรนุช อารีย์ ออกอากาศสด มีเผยแพร่เป็นแผ่นดิบ
นิมิตฯ / เทพกร บวรศิลป์
© เดิมครูเอื้อ - วรนุช เคยร้องเอาไว้ ไม่ได้บันทึกแผ่นเสียง บันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกโดย สุรพล
วรรณประเสริฐ คู่กับ กอบกุล บุญเอื้อ
rasada09@yahoo.com
© ผู้ชายท่อนสุดท้าย เนื้อสลับนิดหน่อยครับ ต้องเป็นแบบนี้
ช.) แม้ยามราตรียังมีดาราฉาย
อย่าเกรงรักคลายดวงจิตจงคิดมั่น
DexterPooh
© เรียบเรียง คิติ คีตากร
จังหวะ สโลว์
วรวิทย์
© เคยฟังพี่อโศกกับพีศรวณีย์ร้องในรายการโทรทัศน์ช่อง 4 สมัยก่อนนานมาแล้วครับ จำได้ว่า เคยอัดไว้ในเทปม้วนที่บ้านมีครับ
ศยามล
© ฟังครั้งแรก เพราะมากๆๆครับ เสียงสุนทราภรณ์กับคุณวรนุช สุดยอดมากครับ
อ๋อคุง
© มีฉบับคุณโกมลร้องคู่กับคุณมยุรินทร์ด้วยนะครับ
Lelouch
© อยากฟังเสียงจากคุณโกมล-มยุรินทร์บ้างครับ
สมชาย ช.ม.เมืองบาง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรักยามเย็น