รำวงเริงเพลงกลองยาว

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง ธนิต ผลประเสริฐ     
  ญ.) ยามตะวันตกลับ อับแสงมัวตา
ช.) ยามดวงเดือนส่องฟ้าแจ่มขาวพราวพรรณ
ญ.) สุขสนุกสำราญไปตามเพลง
ช.) สุขสนุกครื้นเครงกลางดวงจันทร์
ญ.) ยามเย็นตะวันลับไปกับตา
ช.) ยามดึกก็จันทราจะไกลพลัน
พร้อม)เพลงนี้ไม่ผันแปรไป
ญ.) เพลงกลองยาวกล่อมขวัญสุขสันต์เริงรื่น
ช.) เพลงกลองยาวกล่อมคืนกล่อมวันฝันใฝ่
ญ.) หากจะขาดแสงเดือนดาราส่อง
ช.) มืดสนิทมิดมองไม่เท่าไหร่
ญ.) เราร่วมสุขสนานสราญรมย์
ช.) มีเพลงกล่อมอารมณ์กล่อมดวงใจ
พร้อม)โลกนี้วิไลแพรวพราว
โปรดฟังบรรเลงเพลงกล่อมดวงฤดี นี่ละกลองยาว....
มากมายเป็นราว ตีแข่งกันระนาวเร่งเร้าบรรเลง....
แม้ใครเศร้าอารมณ์ระทมเหงา
ฟังเพลงแบบกลองยาวครั่นครื้นเครง
คลายทุกข์ด้วยเพลง กลองยาว

(ซ้ำตั้งแต่ต้น)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© จากทำนองไทยเดิม พม่าปองเงาะ พม่ากลองยาว
สุนทรีย์บันเทิง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรำวงเริงเพลงกลองยาว