มาร์ชเยาวชนชาติไทย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง ธนิต ผลประเสริฐ     
  (สร้อย) เยาวชนชาติไทย
ต้องหยิ่งในความเป็นไทย
ชีวิตจิตใจอย่าให้ใครดูหมิ่น

...เยาวชนไทยนั้นเป็นไทยทุกเมื่อ
จะอยู่เหนืออยู่กลางหรือทางใต้
แม้จะถือศาสนาใด ๆ
เกิดเป็นไทยต้องเป็นไทยอยู่ชั่วกัลป์
(สร้อย)

...เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า
ชาติศาสนามหากษัตริย์ซื่อสัตย์มั่น
จงทำดี จงทำดี ไว้ชั่วชีวัน
สิ่งสำคัญเพื่อมุ่งให้ชาติไทยเจริญ
(สร้อย)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม
ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เมื่อครั้งยังมี กรป.กลาง ( เข้าใจว่าขึ้นกับ บก.ทหารสูงสุด) มีการนำเยาวชนจากถิ่นทุรกันดาร มาชุมนุมที่ สวนอัมพร เพลงนี้นำมาเปิด และร้อง (น่าจะราวๆปี 2516 )
กังวานไกล 01-5475805
© เยาวชน
เอกหทัย
© ดกเพะ
เพะเ
© รักเนส
นัดเเฟนเนส

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชเยาวชนชาติไทย