โลกอลวน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ญ) โลกวกวนพาให้คนป่วนปั่น
หมู่ชาย) คนป่วนปั่นก็โลกมันผันปั่นป่วน
ญ) โลกเวียนหัวร้ายดีพันพัวก่อกวน
ช) คิดเรรวนคิดแล้วกวนอุรา
ญ) โศกอยู่ไยสุขฤทัยสำราญเป็นวิมานของคนชักพา
เริงฤทัยสุขกว่า
ช) ครับ สุขกว่า นี่แหละหนาอย่าบ่น
ญ) เมื่อเกิดมาปรารถนาอะไร หาแต่สุขกันไป มัวร้องไห้ไยกัน
หมู่ชาย) โลกนอนวัน เราประจันมันไป
ญ) โลกหมุนไปจงปล่อยใจเกิดสุข
หมู่ชาย) หาแต่สุขโศกให้ทุกข์เปล่าๆ
ญ) โลกเวียนหัวร้ายดีก็ตัวของเรา
ช) ทุกข์บรรเทายิ้มแล้วเราสุขกัน
ญ) เมื่อพลาดไปจงหมุนใจรับเอาคงถึงคราวของเราสักวัน
ความทุกข์เราบุกบั่น
ช) ทุกข์บุกบั่นก็เท่านั้นแหละเรา
ญ) โชคชะตาสุดแต่ฟ้าจะดลเพราะเราเกิดเป็นคนทุกข์แล้วบ่นทำไม
ช) สุขมันไปในจิตใจเพลินเอง

ช) เมื่อพลาดไปจงหมุนใจรับเอาคงถึงคราวของเราสักวัน
ความทุกข์เราบุกบั่น
ญ) ทุกข์บุกบั่นก็เท่านั้นแหละเรา
ช) โชคชะตาสุดแต่ฟ้าจะดลเพราะเราเกิดเป็นคนทุกข์แล้วบ่นทำไม
พร้อม) สุขมันไปในจิตใจเพลินเอง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม
ผู้ขับร้อง : ศรีสุดา รัชตะวรรณ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© จังหวะ แซมบ้า
วรวิทย์
© บรรจงจิตต์ นำหมู่ชาย
วรวิทย์
© คุณหญิงมณี บุญรัตพันธ์ ขับร้องนำหมู่ชาย
การ์ฟิลด์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงโลกอลวน