กรุงเทพฯสองร้อยปี

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  โอ้กรุงเทพมหานคร
ศรีโกสินทรวอนวัฒนา
ยั้งยืนรี่นรมย์สมบูรณ์มา
นานนิจจาโอ้นานนิจจา
เล่ามาช้านานกว่าสองร้อยปี

แก้วกรุงเกิดเฉิดชัชวาล
เหมือนดังวิมานบนฐานธาตรี
โฉมกรุงเทพฯ ฟ้าท้าชีวี
เริงฤดีด้วยรมณีย์
แสงสีชีวิตจิตใจของไทย

ประวัติศาสตร์ชาติไทย
เปิดไปไกลโพ้นพันปี
ยุคใดไหนมีเมืองหลวงวิไล
รัฐใดไหนมีศรีศักดิ์สูงไกล
เหมือนเมืองวิไลไฉไลรุจี

โอ้บุญบาทราษฎร์รัฐรองเรือง
พระทรงสรรค์เมืองเฟื่องฟ้าธาตรี
พุทธยอดฟ้าพระภูมี
องค์พระจอมจักรีนั้นมี
เดชบุญหนุนเนืองประเทืองฐานธรรม

โอ้กรุงเทพฯ เทพคุ้มครองเมือง
พระไตรรัตน์เรืองเฟื่องศีลฟูธรรม
วัดไทยใต้ฟ้าชะตากรรม
ยืนรับกรรมที่ตัวเขาทำ
จะพึงน้อมนำชั่วดีฉันใด

ผู้คนมากหลากไหลไปมา
ทั้งเรือรถราแล่นล้ามาไป
ร้านรวงห้วงแถวเป็นแนวไกล
ชีวิตไทยโอ้ชีวิตไทย
หมุนไปเวียนไปใต้วงสังคม

ราชธานีไทย
กว้างไกลไพศาลเสรี
กว่าสองร้อยปียังชี้ชวนชม
โฉมฟ้าโฉมดินโสภิณภิรมย์
โฉมคนสังคมสมดีสมนาม

โอ้กรุงเทพมหานคร
ศรีโกสินทรยังน้อมชูนาม
เหนือเดือนใต้ดาววับวาววาม
โกสินทร์งามโอ้โกสินทร์งาม
ท่ามกลางฟ้าดินถิ่นทองของไทย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... Rexko
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงกรุงเทพฯ สองร้อยปี แต่งขึ้นโดยใช้ทำนองเพลงกรุงเทพฯ ราตรี ใช้บรรเลงเมื่อคราวฉลองครบรอบสองร้อยปีกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2525)
20 ปีต่อมา (พ.ศ.2545) วงดนตรีสุนทราภรณ์ ได้นำเพลงนี้มาบรรเลงโดยเปลี่ยนเนื้อร้อง 2 จุดให้เป็นปัจจุบัน คือ
"เล่ามาช้านานกว่าสองร้อยปี" เปลี่ยนเป็น "เล่ามาช้านานสองร้อยยี่สิบปี"
"กว่าสองร้อยปียังชี้ชวนชม" เปลี่ยนเป็น "สองร้อยยี่สิบปียังชี้ชวนชม"

Rexko
© เพลง"กรุงเทพฯสองร้อยปี" พี่สวัสดิ์ได้แต่เข้าประกวดในงานกรุงเทพฯสองร้อยปี ได้รับรางวัลที่สอง
นคร พิจิตรวรการ
© เพลงนี้ทำนองเดียวกับ กรุงเทพราตรี หรือเปล่า ช่วยตอบด้วย
camry
© ฝากถามคุณ นคร พิจิตวรการด้วยนะครับ แล้วปีนั้นใครได้ที่ 1 ครับ
หรือใครทราบช่วยกรุณาด้วยครับ

ลานจันทร์รัญจวน
© เพลง เห่กรุง
เพลงประกวดชนะเลิศ งานฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี
คำร้อง-ทำนอง สมัย อินทรอุดม
รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส & ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา ขับร้อง

นักรบชายแดน
© สำหรับเพลงนี้.เป็นเพลงเนื่องในโอกาส 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์.พ.ศ. 2525

ธราเทพ.จันทร์สกุล

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงกรุงเทพฯสองร้อยปี