แม่ศรี

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ญ.) เชิญเอย ขอเชิญเทพไททั่วทิศา
ทั่วมุมวิมานสถานเทวา โปรดจงมาเป็นพยาน
เชิญเชิญทิพย์วิญญาณ รับเป็นประธาน ข้าทรงแม่ศรีเทอญ
เชิญ เชิญข้าเชิญแม่ศรี สิงวิญญาณอยู่ดี ให้มีศรีทรงแก่นาง
ขอเชิญ (ขอเชิญ) ศรีอนงค์ (ศรีอนงค์) เข้าทรงทรามวัย
หมู่) อย่าหมางเมิน ข้าขอเชิญแม่ศรีเอย (ซ้ำ)

หมู่) โอ้แม่ศรี แม่ศรียอดสร้อย สองกรอ่อนช้อยข้าจะคอยชม
ดั่งกินรี โอ้โสภีเป็นที่นิยม ชวนตะลึงพิศพึงอารมณ์
ต่างพากันชมนิยมนางเอย
ดั่งหงส์เหมราช แลพิลาศบาดอุรา
วาดกรมาแม่ศรีโสภา งามทีท่ารำเอย
ร่ายรำให้งามนะเจ้า ให้พวกเราได้ชมสมใจ (ซ้ำ)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม
ผู้ขับร้อง : ชวลี ช่วงวิทย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© คุณป้าชวลี ช่วงวิทย์นำหมู่ครับ
แว่วเสียงเธอ
© จากเพลงไทยเดิม แม่ศรี
แว่วเสียงเธอ
© ได้ฟังพี่วรนุชร้อง ก็เพราะไปอีกแบบครับ ลองขอไปที่สุนทราภรณ์ออนไลน์ซิครับ
ศยามล
© *ตับแม่ศรีทรงเครื่องครับ
แว่วเสียงเธอ
© Ah yes, nilecy put, everyone.
Maryland
© เพลงแม่ศรี นี้ ชวลีย์ ช่วงวิทย์ ขับร้องนำหมู่เป็นคนแรก ต่อมา วรนุช อารีย์ ได้ขับร้องนำเป็นคนที่สอง เพลงแม่ศรี เป็นเพลงที่ ครูเอื้อ สุนทรสนาน นำเอาทำนองมาจาก เพลงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการแสดง รำแม่ศรี ในชนบทต่างจังหวัดทั่วๆไป ทั้งในภาคกลางและภาคอื่นๆ ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม สภาพของสังคม และการดำรงชีวิต ที่แตกต่างกันในด้านภูมิอากาศ พิธีกรรม ความเชื่อถือ หรือขนบธรรมเนียม และประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ เช่น กลองสะบัดชัย ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ในภาคเหนือ ฟ้อนภูไท เซิ้งกระติบข้าว เซิ้งบั้งไฟ ในภาคอีสาน รำโทน เต้นกำรำเคียว รำเหย่อ ในภาคกลาง และ รำโนราห์ รำสิละ ในภาคใต้
       
        ใน หนังสือ สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน เล่มที่ ๑๓ พูดถึง การรำแม่ศรี ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นของไทย ไว้ว่า
       
        “ วิธีการเล่น คนที่เป็น แม่ศรี แต่งตัวสวยงาม จะเลือกคนที่รำไม่เป็น นั่งบนครกตำข้าวที่อยู่กลางวง หรือที่ใดที่เลือกไว้ให้เด่นคนเดียว แล้วนำผ้ามาปิดตา ส่วนผู้เล่นที่เหลือก็จะร้องเพลงเชิญ แม่ศรี ให้เข้าทรงผู้ที่เป็น แม่ศรี ร้องซ้ำไปซ้ำมา จน แม่ศรี ลุกขึ้นรำ
       
       บทแม่ศรี
       “แม่ศรีเอย แม่ศรีสาวสะ ยกมือไหว้พระ ว่าจะมีคนชม
       จนคิ้วเจ้าต่อ ต้นคอเจ้ากลม ชักผ้าปิดนมชมแม่ศรีเอย...”
       
       เพลงแม่ศรี ที่ ครูแก้ว อัจฉริยะกุล แต่งนี้ ผู้ฟังจะชอบและคุ้นเคยกับ เนื้อร้องในท่อนหลัง ที่เป็นการขับร้องหมู่ ในจังหวะที่เร็วและสนุกกว่า การร้องเกริ่น ในตอนแรก ที่ว่า
       โอ้ แม่ศรี แม่ศรี ยอดสร้อย สองกร อ่อนช้อย ข้าจะคอยชม
       
       ดั่งกินรี โอ้โสภี เป็นที่นิยม ชวนตะลึง พิศพึง อารมณ์ ต่างพากันชม นิยม นางเอย
       ดังหงส์เหมราช แลพิลาศ บาดอุรา วาดกรมา แม่ศรีโสภา งามทีท่า รำเอย
       
       ร่ายรำ ให้งาม นะเจ้า ให้พวกเรา ได้ชมสมใจ
       ร่ายรำ ให้งาม นะเจ้า ให้พวกเรา ได้ชมสมใจ
       
        จนทำให้ เพลงแม่ศรี เพลงนี้ ของ ครูแก้ว อัจฉริยะกุล และ ครูเอื้อ สุนทรสนาน เป็นที่นิยมนำไปร้องกัน ในการเล่น รำแม่ศรี แทน เพลงแม่ศรี ที่เป็นเพลงพื้นบ้านมาแต่ดั้งเดิม

golf
© ทำงานส่งครู
หมาออนไลน์
© คุณพรศุลี วิชเวชก็เคยร้องนำในรายการชีวิตกับเพลงในเดือนเมษายน 2540
ลองไปฟังในเพลย์ลิสต์ของคุณอัจฉรา กรรณสูตใน Youtube ได้ครับ
น. ณ. ราชดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงแม่ศรี