ยะลา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  โอ้เมืองยะลา ประชาภูมิใจ
แผ่นดินแดนไทย ผองไทยชาวใต้อาศัยสืบมา
หลักเมืองเรานี้ ยอดมีพรหมา
ที่องค์ราชา ท่านทรงศรัทธาพระราชทาน

(*) แผ่นดินยะลา ประชาสุขศานติ์
ต่างมีวิญญาณ ของไทยซาบซ่านไพศาลทั่วใจ
ยะลารื่นรมย์ อุดมสดใส
แร่ยางทางใด ขยันเพียรเข้าไว้สมใจดังปอง

หมู่) ยะลาเมืองดี ร่มเย็นชีวีสมเป็นแดนทอง
เพราะชาติเราครอง จึงหาเงินทองสมปองอนันต์
ยะลาภูมิใจ ไทยเหนือไทยใต้ล้วนไทยเดียวกัน
ขอมอบชีวัน รักษาป้องกันยะลาถิ่นไทย

(ซ้ำตั้งแต่ * อีกครั้งหนึ่ง)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม
ผู้ขับร้อง : วรนุช อารีย์ นำหมู่ (บันทึกเสียง ครั้งที่ 1) , อรดี วิชเวช นำหมู่ (บันทึกเสียง ครั้งที่ 2)
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. จังหวะฟร็อกทร็อต
2. เพลงประจำจังหวัดยะลา
กังหันลม
© คำร้อง ธาตรี
เรียบเรียง เพิ่ม คล้ายบรรเลง
จังหวะ ฟรอกทรอต
วรวิทย์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงยะลา