สิ้นแสงจันทร์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สุรัฐ พุกกะเวส
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  สิ้นแสงจันทร์
เหมือนรักสิ้นกันไป
สิ้นรักไกล
ดังสิ้นใจฤทัยใฝ่หา

สิ้นหวัง
เหมือนดังสิ้นวิญญาณ์
สิ้นเมตตา
เหมือนดังว่าพาขื่นขม

สิ้นขวัญตา
เหมือนดังสิ้นอารมณ์
สิ้นชู้ชม
เฝ้าแต่ตรมร้อนรนใจกาย

สิ้นสวาทกัน
รำพันทุกยามสิ้นความอาย
สิ้นคู่หมาย
เหมือนสิ้นกายสิ้นใจ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : จุรี โอศิริ , มัณฑนา โมรากุล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เดิมเพลงนี้คุณจุรี โอศิริขับร้องเป็นคนแรก
ศยามล
© คุณมัณฑนา โมรากุล ก็บันทึกเสียงไว้ครับ
วรวิทย์
© http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=blueballoon&month=09-2007&date=29&group=1&gblog=87


เป็นลิงค์เพลง ที่ร้องโดยคุณ จุรี โอศิริ
(2/10/2550)
TaE
© เฝ้าแต่ตรมร้อนรนใจกาย = เฝ้าแต่ตรมร้อนรมใจกาย


vip94
© วรรคแรก บรรทัดที่ 2
เหมือนรัก ===> เหมือนเรา
หัวจุก
© เพลงนี้เพราะจัง เป็นปลื้ม
โบกี้
© วรรคแรก บรรทัดที่2 เหมือนรัก ถูกแล้วค่ะ
วรรคที่สาม บรรทัดที่4 ก็ถูกต้องแล้วค่ะ
ปล.เปิดฟังอยู่แล้วลองฟังดีๆเลยแวะมาบอกค่ะ
โบกี้
© "เหมือนเรา" และ เฝ้าแต่ตรมร้อน"รม"ใจกาย ถ้าเป็นเสียง คุณมัณฑนา ร้องนะครับ ฟังเมื่อตะกี๊ 19-6-2553 13:07 คุณ MEL ขอฟัง ที่สถานีคลองเกลือ โดยคุณพรานทะเล DJ ครับ
เทศกาล

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสิ้นแสงจันทร์