สุกานดา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  .. เฉิดเฉลาเยาวมาลย์สวยงามอ่อนหวานจริงเจ้า
งามลำเพาเพ็ญพริ้งเพรานามเจ้าไฉน
.. สุดเฉลยงามนักเอยโสภาเจ้าเอ๋ยชวนใคร่
ยอดสุกานดาหยาดฟ้าแดนใดขวัญใจจึงต้องตา
.. ฟ้าดินแดนใดนางงามอื่นวิไลมิวิไลเทียบกานดา
เจ้าเป็นขวัญตาสุดจะหาแทนนาง
.. เจ้าหยาดฟ้ามาพื้นดินฤานางแห่งศิลปใดสร้าง
จึงโสภางค์สุดจักร้างห่างกัน
.. เฉิดฉวีกลอยฤดีหาใครผ่องศรีมิได้
เพ็ญพิไลตรึงหัวใจชวนใฝ่ฝัน
.. เจ้าอยู่ไหนดวงฤทัยทุกดวงสดใสคงมั่น
เจ้าคืออาภาส่องฟ้าลาวัณย์สัมพันธ์สว่างตา
เย้ายวนชวนชมยามเจ้าอยู่ภิรมย์ทุกสังคมชื่นวิญญา
หากเจ้าร้างราโศกเศร้าหาอาลัย
.. เจ้าเป็นแสงแรงนภาฉายแสงจากฟ้าสว่าง
ยามแสงจางใจเราร้างมืดมน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... Rexko
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เป็นเพลงที่ครูแก้ว แต่งให้ คุณสุกานดา สุจิตรภารพิทยา ปัจจุบันถึงแก่กรรมไปแล้ว ( ข้อมูลจาก คุณจารุลินทร์ มุสิกะพงษ์ )
เจ้าคุณกรมโฆษณาการ
© ครูธนิต ผลประเสริฐ แต่งทำนอง ครับ
smileman75@hotmail.com
© http://www.youtube.com/watch?v=FhUOS4mp7R4
คุณวินัย ขับร้อง เชิญรับฟังได้ครับ
jaomedee
© อยากฟังเพลงสุกานดา ที่ขับร้องโดยครูวินัย จุลบุษปะ มีแต่ใครไม่รู้ร้ัองฟังแย่
ปริญญา
© แห่งศิลปใดสร้าง ฟังต้นฉบับคำว่าศิลป คุณครูวินัยร้องศิลป์โดยไม่ออกเสียงเป็นศิลปะครับ
หลังเกษียณ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสุกานดา