เอื้องคอย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง จรี บุลประเสริฐ
ทำนอง สมศักดิ์ เทพานนท์     
  (ช) เที่ยวเวียงดอยเลิศลอยงามตา
สาวเจ้ามายลโยมหน้าผ่องขาว
เอื้องเวียงฟ้า งามเสียกว่าเดือนดาว
สาวเจ้าสาว พี่ขอเว้ารักสาวเจ้าฟัง
(ญ) โอ้ ละเน้อ เมื่อเจอคนใต้
มือช่างไวมารักใคร่ฝากฝัง
อู้ หวานแต้ ขี้จุ๊แน่เบื่อฟัง
ชังน่าชัง ข้าน้อยชังฟังคำเล่ห์กล
(ช) โอ้ ถ้อยคำ ใช่ทำแต่งปรุง
คนเมืองกรุงใช่รักยุ่งสับสน
ผู้บางกอก ใช่ย้อนยอก หลอกกล
คนมากคนที่เขาคนดีมีมากมาย
(ญ) พี่อยู่กรุง มุ่งมาป่าดอย
ใจที่คอยลวงรักข้อยงมงาย
โอ้ หมู่เฮา ขืนหลงเข้าคำชาย
ตายต้องตาย ปากของชายทำลายเรื่อยมา
(ช) เชื่อเถิดหญิง พูดจริงจากใจ
คนเมืองใต้ ไม่ทิ้งให้คอยหา
(ญ) อยู่เวียงดอย อย่าทิ้งข้อยแรมรา
หนาพี่หนา ให้สัญญารักพาสุขเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม, มดแดง
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ - ชวลี ช่วงวิทย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© (ช) เที่ยวเวียงดอยเลิศลอยงามตา
สาวเจ้ามายลโยมหน้าผ่องขาว
เอื้องเวียงฟ้า งามเสียกว่าเดือนดาว
สาวเจ้าสาว พี่ขอเว้ารักสาวเจ้าฟัง
(ญ) โอ้ ละเน้อ เมื่อเจอคนใต้
มือช่างไวมารักใคร่ฝากฝัง
อู้ หวานแต้ ขี้จุ๊แน่เบื่อฟัง
ชังน่าชัง ข้าน้อยชังฟังคำเล่ห์กล
(ช) โอ้ ถ้อยคำ ใช่ทำแต่งปรุง
คนเมืองกรุงใช่รักยุ่งสับสน
ผู้บางกอก ใช่ย้อนยอก หลอกกล
คนมากคนที่เขาคนดีมีมากมาย
(ญ) พี่อยู่กรุง มุ่งมาป่าดอย
ใจที่คอยลวงรักข้อยงมงาย
โอ้ หมู่เฮา ขืนหลงเข้าคำชาย
ตายต้องตาย ปากของชายทำลายเรื่อยมา
(ช) เชื่อเถิดหญิง พูดจริงจากใจ
คนเมืองใต้ ไม่ทิ้งให้คอยหา
(ญ) อยู่เวียงดอย อย่าทิ้งข้อยแรมรา
หนาพี่หนา ให้สัญญารักพาสุขเอย
ขออนุญาตแก้คำผิดซึ่งมีอยู่หลายจุดนะคะ ว่าจะขีดเส้นใต้ให้ แต่ทำไม่เป็นคะ
มดแดง
© ผู้ขับร้อง คือ คุณวินัย จุลละบุษปะ คู่ คุณชวลี ช่วงวิทย์
มดแดง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเอื้องคอย