เกาะในฝัน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สุรัฐ พุกกะเวส
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เมื่อลมพัดโชยโบยมาฉันก็นิทราลงพลัน
ใจบันดาลให้ฝันทันที
วิญญาณก็ลอยล่องไปออกจากร่างกายเร็วรี่
ฟังจะเล่าฝันดีให้ยิน
วิญญาณลอยผ่านละหานลำธารลำห้วยบึง
ลอยลมไปถึงทุกแห่งหน
ยลพิศจิตไม่วายถวิล

โขดเขาลำเนาพงไพร ถิ่นไกลวิไลงามสิ้น
เพลินลอยไปยังถิ่นทะเลพลิ้ว ลมพัดเฉื่อยฉิวมา
โน่นเกาะแสนงามนามใดวิไลเหลือเกินเพลินใจ
ลอยละลิ่วอยู่ในคงคา
ยอดเขาสูงปานวิมานตระหง่านเงื้อมง้ำนภา
เพลินดูหมู่วนาป่าไกล
ลมรวยรินกลิ่นดอกไม้พนาพาชื่นใจ
ใครมาชมไซร้คงใหลหลง
งามเหลือจิตพะวงหลงใหล

ลมพัดคลื่นซัดเข้าฝั่ง ดั่งเพลงครื้นเครงฤทัย
ชมด้วยความสุขใจ เกาะในฝันมั่นอารมณ์สมปอง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม
ผู้ขับร้อง : ชวลี ช่วงวิทย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© " เกาะในฝัน " เป็นเพลงจังหวะ สโลว์ วอลท์ซ
บันทึกแผ่นเสียงโดย คุณ ชวลี ช่วงวิทย์
A
© ภายหลัง สุปาณี พุกสมบุญก็บันทึกเสียงไว้เช่นกัน
แว่วเสียงเธอ
© นอกจากนี้ จันทนา โอบายวาทย์ ยังร้องออกอากาศสดที่กรมโฆษณาการไว้ มีการบันทึกเป็นแผ่นดิบ
แว่วเสียงเธอ
© ขอกราบขอบพระคุณ สำหรับ เกร็ด และเนื้อเพลง.
hs1tk@hotmil.com
© มันยังไงกันแน่ครับ ผมมีแผ่นเสียงที่คุณเพ็ญศรีร้องอัดไว้ เนื้อเพลงเหมือนกันจนถึง....ลมพัดเฉื่อยฉิวมา แล้วจะมั่วนิ่มหรือไงที่ว่าคุณชวลีย์ร้องไว้ ผมเคยดูคุณชวลีย์ร้องทางโทรทัศน์เท่านั้น (ช่องเจ็ดสมัยขาวดำ) ซึ่งตอนนั้นคุณเพ็ญศรีออกไปนานมากแล้ว แต่ที่บอกว่าคุณจันทนาเคยร้องด้วยก็เป็นไปได้เพราะยังไม่ได้ลงแผ่นเสียง ผมยืนยันนั่งยันเพราะแผ่นเสียงแม่ผมซื้อไว้เองและผมก็อัดลงเทปไว้ฟังอีกด้วย ใครอยากได้จะแบ่งปันให้ได้เสมอ แต่ขอผู้รู้ว่าคุณชวลีย์ไปร้องอัดไว้อีกช่วยยืนยันด้วย
ธวัช
© ยืนยันว่าเพลง"เกาะในฝัน" ผู้ขับร้องบันทึกแผ่นสียงคือ คุณ ชวลี ช่วงวิทย์ ราวๆปี 2492
noppawan0

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเกาะในฝัน