ลอยลำสำราญ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เดือนส่องฟ้าตระการ
น้ำเต็มฝั่งธารสายธารพร่างพราย
เดือนส่องน้ำเลื่อมลาย
เห็นประกายพรายพร่างสีเงิน

เราล่องเรือล่องน้ำ
ลัดลอยล่องลำสำราญเหลือเกิน
ใจก็ฝันเพลิดเพลิน
รับแสงเงินเพลินใต้แสงจันทร์

เรือน้อยล่องมา
เหมือนพี่พาน้องมาสวรรค์
เพลงร้องต้องกัน
รักผูกพันแสงจันทร์เป็นใจ

เราอาบแสงจันทร์นวล
ร้องเพลงขับครวญสำรวลหทัย
เรือก็ลอยล่องไป
ทุกดวงใจครวญใคร่ภิรมย์
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม
ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์, มัณฑนา โมรากุล, จันทนา โอบายวาทย์ ขับร้องประสานเสียง
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


คุณมัณฑนา โมรากุล เขียนเล่าไว้ว่า "บันทึกเสียงประมาณปี 2492 เป็นเพลงประสานเสียงเวลาร้องจะร้องกัน 3 คน คือ ครูเอื้อ จันทนา และดิฉัน"
กังหันลม
© Sung by; Chantana
preecha
© เป็นการประสานเสียงระหว่างคุณมัณฑนา - คุณจันทนา
แว่วเสียงเธอ
© วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ได้นำมาบรรเลง คุณโฉมฉาย อรุณฉาน คุณกฤติยาภรณ์ กลพิสุทธ์ เป็นผู้ขับร้อง คุณสุรพล วันประเสริฐ เป็นผู้ประสานเสียง ไพเราะไปอีกเเบบ
พิมานเพลง
© คุณวรนุช อารีย์ก็เคยขับร้องนำหมู่
Lelouch

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงลอยลำสำราญ