มาลัยดอกรัก

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง เฉลิม บุญยเกียรติ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  มาลัยดอกรัก เชิญสมัครกันร้อย
ช่วยกันนิดกันหน่อย ร้อยให้เป็นพวงรัก

มาลัยดอกรัก สลวยสลักไม่น้อย
หากเราช่วยกันร้อย งามหยดย้อยยวนตาเป็นสง่าน่าชม

มีอุบะสองชาย เธออยู่ซ้ายสวยสม
ฉันอยู่ขวาน่าชม กลืนกลมสมกันเธอกับฉันมั่นรัก

มาลัยดอกรักช่างงามนักงามหนา
ร้อยริบบิ้นสีฟ้า มีมาลาสอดแซม

ชื่นแฉล้มยามรักแย้มแกมหอม
ช่วยทะนุถนอม สองเราพร้อมร้อยพวงรักไม่ร่วงโรยหล่น

คล้องที่ขั้วหัวใจอยู่ใกล้ใกล้ดวงกมล
พยานรักสองคน ไม่หล่นโรยราปรารถนาคู่กัน

มาลัยดอกรัก นานหนักนักร้อยได้
เหมือนดั่งร้อยรักไว้ ร้อยคล้ายใจร้อยรัก

มาลัยดอกรักเหมือนรอยรักสักติด
ดูดดื่มปลื้มสนิท ร้อยชีวิตติดไว้อย่าให้มาลัยร่วงโรย

เมื่อมาลัยสดสวย รักรื่นรวยชวยโชย
เมื่อมาลัยร่วงโรย รักไห้โหยโรยราปรารถนาไม่สมใจ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์ , มัณฑนา โมรากุล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพลงนี้คุณมัณฑนา โมรากุลขับร้องไว้ค่ะ
หนูไก่
© เพลงมาลัยดอกรัก นี้เป็นเพลงเก่ามาก ครูเอื้อ สุนทรสนานได้ร้องบันทึกแผ่นเสียงไว้นานมากแล้ว ภายหลังมัณฑนา โมรากุลนำมาขับร้องใหม่ ในชุด รักยิ่งชีพ จนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
สมศรี...ค่ะ
© คุรครูเอื้อ สุนทรสนาน ขับร้องไว้กับแผ่นเสียงตราหนุมาน ของห้างเต๊กฮวด ถนนสี่พระยา อีกหน้าหนึ่งของแผ่นเสียง คือเพลงหนูชอบดอกไม้ ผลงานล้วนควันธรรม ด.ช.สุเทพ อัญชัญวัต ขับร้องครับ

พรานทะเล(หนุ่ม)
© คลื่นลูกใหม่ฯ น่าจะนำมาร้องบ้างนะคะ
นพวรรณ
© เพลงมาลัยดอกรักค่ะ เพลงนี้คุณมัณฑนา โมรากุล ขับร้องไว้ค่ะ
นุ่นราชบุรี
© คุณมัณฑนา น่าจะร้องในยุคหลังเพราะเสืองจากยุคหลัง
พชร
© ศรีสุดา - วรนุช - มาริษา ขับร้องไว้ด้วยครับ
การ์ฟิลด์
© มัณฑนา ร้องบันทึกแผ่นเสียงเมื่อปี พ.ศ2482
ฟลุก

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาลัยดอกรัก