เกิดเป็นคน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ชอุ่ม ปัญจพรรค์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  (ช.) เกิดมาเป็นคน บุญน้อยนำจน ต้องทนคิดสู้
บุญหนักมักน้อมนำชู ให้อยู่สบาย ดังเทพไทเสกสรรค์
(ญ.) แต่คุณความดี สิ่งนี้ฤดี ควรมียึดมั่น
คนมั่งมีหรือจนนั้น โลกเขาเทียบกัน ก็ตรงที่ความดี
(พร้อม) ทรัพย์สินเงินตรา หาไปคงได้ทวี
แม้เดิมมั่งมี ประพฤติไม่ดีก็จน
(ญ.) เรานี้ขยันไม่บิดผันการงาน
(ช.) ประพฤติแก่นสารเฉกวัฒนชน
(ญ.) หากคิดกลัวจน
(ช.) ต้องสนใจงาน
(พร้อม) มัวคิดสราญพานให้ล่มจม
(ญ.) มาซิพวกพ้องเหล่าพี่น้องชาวไทย
(ช.) ฝึกฝนใจไว้ให้เข้มแข็งอดทน
(ญ.) ถ้าแพ้ใจตน
(ช.) ไม่พ้นจนใจ
(พร้อม) พวกเราชาวไทยต้องใจมั่นคง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม
ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© จากหนังสือ 82 ปี ชอุ่ม ปัญจพรรค์
เป็นเพลงหนึ่งในละครวิทยุ คณะวัฒนธรรมบันเทิง เรื่อง "เกิดเป็นคน" เป็นเรื่องของชาย 2 คน คนหนึ่งเป็นคนดี(แสดงโดย วินัย จุลละบุษปะ) อีกคนหนึ่งตรงกันข้าม(แสดงโดย เลิศ ประสมทรัพย์) เกเรไม่ทำมาหากิน แต่ในที่สุดก็กลับตัวได้ เพลงเกิดเป็นคน เป็นเพลงที่ปลุกปลอบใจให้มีความมุมานะพากเพียรทำงาน เกิดมาเป็นคนเหมือนกันก็จริง แต่ก็ต่างกันตรงที่ คนที่เกิดมามั่งมีก็เพราะทำบุญไว้มาก ส่วนคนที่บุญน้อยเกิดมาก็จะลำบาก แต่หากรู้จักหา รู้จักเก็บออม ก็จะกลายเป็นคนมั่งมีได้ ขณะเดียวกัน คนมั่งมีเงินทอง หากใช้เงินไม่เป็นและไม่รู้จักทำมาหากิน ไม่ช้าก็จะยากจนได้ ในบั้นปลายของชีวิตได้ เพลงนี้ให้คติเตือนใจอย่างดียิ่ง
ดำริ
© เป็นเพลงละครของเสนาธิการกลุ่มหนึ่ง (จำชื่อเรื่องไม่ได้) เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพี่น้องสองคน คนพี่ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแต่มีจิตใจชั่วช้า แถมขี้เกียจไม่เอาการงาน ส่วนคนน้องเป็นคนที่ยากจน แต่มีจิตใจดีงามและขยันทำมาหากิน คนพี่มักจะมาหยามเหยียดคนน้องด้วยความสมน้ำหน้าเสมอๆ กระทั่งตอนจบคนพี่ก็จนลง ส่วนคนน้องก็รวยขึ้น จนคนพี่ต้องไปขอเงินคนน้อง และกลับตัวเป็นคนดี ขยันทำมาหากิน รู้สึกจะมีอีกเพลงจากเรื่องนี้ คือเพลงยามจน (เราเป็นคนแสนยากจนทนเศร้า...)
การ์ฟิลด์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเกิดเป็นคน