ชื่นใจ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง อ.ป.ส.     
  ... ชื่นใจยามได้สัมพันธ์
เราฝากรักกันตรึงมั่นน้ำคำ
ชื่นใจชวนให้น้อมนำ
เพียงหนึ่งน้ำคำจดจำใส่ใจ
... รัก คือ คำมั่น
ที่เราฝากกันไว้ในหทัย
จะลืมอย่างไร
เมื่อเราฝากใจไว้ต่อกัน
... ชื่นใจเธอให้สัญญา
ไม่ห่างร้างราวอนว่านิรันดร์
ชื่นใจเราให้สัมพันธ์
ชมชื่นทุกวันผูกพันมั่นใจ
... สองเราเมาปลื้ม
ปลื้มใจไม่ลืมแสนปลื้มหทัย
ให้เราห่วงใย
ผูกพันมั่นใจไว้ชั่วกาล

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพลงนี้ พูลศรี เจริญพงศ์ ร้องไว้
ฐาปนา ร.ร.บางบัวทอง
© 1. แก้ไขเนื้อเพลง

ที่เราฝากกันไว้ในหทัย แก้เป็น
ที่เราฝากกันไว้ในฤทัย

ปลื้มใจไม่ลืมแสนปลื้มหทัย แก้เป็น
ปลื้มใจไม่ลืมแสนปลื้มฤทัย

ผูกพันมั่นใจไว้ชั่วกาล แก้เป็น
ผูกพันจิตใจไว้ชั่วกาล

2. ร้องซ้ำท่อนสุดท้าย
สมจินตนา

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงชื่นใจ