ไร่นามาลีสตรี

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  โบราณนั้นท่านคิดเขียนภาษิตกล่าวไข
นาแปลงไหนไม่ยอมรับคันไถใช่ที่
เหล่าบุปผาแหละมาลีเกลียดผึ้งมีที่ไหน
เหมือนนารีไม่อยากมีสามีผิดไปใช่ไหมท่านขา

อยากมีคู่สักคน
แต่อับจนอุรา
นานแล้วที่ฉันใฝ่หา
ถึงยอมตากหน้าหาไม่ได้

อ้อคุณแหละดี
อ้าวมีคู่ใจ
คุณคะทางนี้นี่ไง
อ้าวเอ๊ะเมินไปไม่ยักมอง

คุณคงปองมองเมียง
นั่งมองเสียคอเอียงคงตรึกตรอง
มัวแต่มองมองมอง
น้ำใจไม่อยากลองหรือยังไง

อ้อคุณก็มอง
ถ้าจะต้องใจ
ถ้ารักต้องรักเรื่อยไป
ถ้าทำหลายใจไม่รับทาน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม
ผู้ขับร้อง : จันทนา โอบายวาทย์ , บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ฟังครั้งแรกที่ศาลาเฉลิมไทย พร้อมกับเพลงนวลปรางนางหมอง คนธรรพ์กับพิณทิพย์ ฯ เคยขอฟังแต่ได้รับคำตอบว่าไม่มีการบันทึกเสียงไว้
ชนะ ปิ่นเงิน
© เพลงนี้มีทำนองเพลงเนื้อหาเพราะและร้องยากมาก โดยเฉพาะท่อนที่ร้องว่า
"คุณคงปองมองเมียง
นั่งมองเสียคอเอียงคงตรึกตรอง
มัวแต่มองมองมอง
น้ำใจไม่อยากลองหรือยังไง"
มีการเล่นคำ สัมผัสสระและอักษร ชอบมากๆ
น้ำค้าง
© ที่มาของเพลงนี้ ครูแก้ว อัจฉริยกุล นำมาจากเรื่อง กนกนคร ของ พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ต้นฉบับเดิมใช้ฉันทลักษณ์กลอน ๖ ดังนี้
“หญิงไม่ อยากมี สามี
หาใน โลกนี้ หาไหน
อันปวง บุปผา มาลัย
เกลียดแมลง ภู่ไซร้ ฤามี
ควรจำ ธรรมดา นาไร่
จักไม่ รับคันไถ ใช่ที่
ฉันใด ชาดา นารี
พึงมี สามี แนบตัว...”

๕๕๕๕๕

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงไร่นามาลีสตรี