เส่เหลเมา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  (ญ) เส่เหลเมา แผ่นดินของเราผองชน
อุดมสมบูรณ์ทุกคน
เราคอยเก็บผลเอาเถิดหนา
หว่านดำเอาตามท้องนา
เงินทองต้องหาธัญญาเราเกี่ยว

(หมู่) เกี่ยว เกี่ยว เอ้า เราเกี่ยว
ผืนนาแห่งเดียวเกี่ยวให้สิ้น

(ญ) โภคทรัพย์อยู่ดิน
ให้ไทยทุกคนเก็บกิน
เก็บทรัพย์สินของเรา เราเกี่ยว

(หมู่) เก็บผลแน่เทียว
พืชผลของเราแห่งเดียว
แน่จริงเทียวเลี้ยงโลกเราได้
เกี่ยวนะเจ้าเกี่ยว
ถึงคราวต้องเกี่ยวเป็นเงินเป็นทอง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม
ผู้ขับร้อง : จันทนา โอบายวาทย์ , ศรีสุดา รัชตะวรรณ , พิทยา บุญรัตพันธุ์ , รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© บันทึกครั้งแรกโดยคุณจันทนา ครั้งที่สองโดยคุณศรีสุดา โดยฉบับของคุณศรีสุดาเป็นเพลงแรกของกรมที่เป็นเพลงสังคีตสัมพันธ์
แว่วเสียงเธอ
© บันทึกเสียงอีกครั้ง โดย คุณรุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
วรวิทย์
© ปัจจุบันเพลงนี้อยู่ในลิขสิทธิ์ของ ห้าง ต.เง็กชวน
สุนทรีย์บันเทิง
© คุณพิทยา บุญยรัตพันธ์ก็เคยขับร้องเพลงนี้ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
แว่วเสียงเธอ
© จากเพลงไทยเดิม "เส่เหลเมา"
การ์ฟิลด์
© เพลง เส่เหลเมา แผ่นครั่งที่อัดก่อน คุณ ศรีสุดา และฟังมาจนปัจจุบันต่างเข้าใจว่าเป็นเสียง คุณ จันทนา แต่ คูณ สุรพล วันประเสริฐ ครั้งเมื่อยังมีชีวิต จัดรายการเพลงเคยประกาศว่า เป็นเสียงของ คุณ พิทยา ย้ำให้แน่ใจ คุณพูลศรีก็บอกว่าเป็นเสียง คุณ พิทยา แน่นอน
สัก
© คุณพิทยา น่าจะนามสกุล "บุณยรัตพันธุ์" (ใช้ "ณย" และ ธ มีสระอุ
อาจิณ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเส่เหลเมา