เลือกบทเพลงสุนทราภรณ์ กระตุ้นคนไทยให้สามัคคี

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับที่ 3369 ปีที่ 10 ประจำวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2545

         ทายาทครูเอื้อ  สุนทรสนาน  ประกาศตั้งมูลนิธิสุนทราภรณ์  มุ่งรณรงค์เผยแพร่วัฒนธรรมไทยด้านดนตรีและบทเพลงเพื่อประโยชน์ของชาติและสาธารณะ  ประเดิมกิจกรรม แรกฉลองการก่อตั้ง  ด้วยรายการเพลงสุนทราภรณ์เพื่อผองพี่น้องไทย  ออกอากาศทาง ช่อง 9 .... ทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน  ตามด้วยคอนเสิร์ตการกุศลอีกหลายรายการ

อติพร  สุนทรสนาน  เสนะวงศ์  ทายาทครูเอื้อ  สุนทรสนาน  พร้อมด้วย  เลขาธิการสำนักพระราชวัง  แก้วขวัญ  วัชโรทัย    ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี  วัชโรทัย   ไพศาล  พืชมงคล  อาภรณ์  สุนทรสนาน  ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวมูลนิธิสุนทราภรณ์อย่างเป็นทางการ  เมื่อเร็วๆนี้  โดยเปลี่ยนจาก  “กองทุนสุนทราภรณ์”  มาเป็น “มูลนิธิสุนทราภรณ์”  องค์กรสาธารณะกุศลเพื่อรณรงค์เผยแพร่วัฒนธรรมไทยในด้านดนตรีและบทเพลงเพื่อประโยชน์ของชาติและสาธารณะ  ขณะเดียวกันก็เพื่อครองสิทธิ์ในบทเพลงสุนทราภรณ์

มูลนิธิสุนทราภรณ์  ที่ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการมี  นายแก้วขวัญ  วัชโรทัย  เลขาธิการสำนักพระราชวังเป็นประธานกรรมการมูลนิธิ  ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี  วัชโรทัย  เป็นที่ปรึกษา  นายไพศาล  พืชมงคล  เป็นที่ปรึกษา  ..หิมาลัย  ผิวพรรณ  เป็นที่ปรึกษา  นางอติพร  สุนทรสนาน  เสนะวงศ์  เป็นกรรมการเลขาธิการ   นายไพบูลย์  สำราญภูต  และนายพูนสุข             สุริยพงษ์รังสี  เป็นกรรมการ

นายแก้วขวัญ  วัชโรทัย  เลขาธิการสำนักพระราชวังกล่าวว่า  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เคยมีรับสั่งว่า  “วงดนตรีสุนทราภรณ์  คือสมบัติของชาติ”

นอกจากนั้น วงดนตรีสุนทราภรณ์  ยังเป็นวงดนตรีที่มีบทบาทในการสร้างสรรค์ฟื้นฟูและพัฒนาวัฒนธรรมไทย  ด้วยบทเพลงและดนตรีที่โดดเด่นตลอดระยะเวลา  60  กว่าปี  ในอดีตยังเคยร่วมรณรงค์ทางวัฒนธรรมกับรัฐบาลไทยหลายยุคหลายสมัย  เป็นวงดนตรีที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจาก  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    อีกทั้งได้พระราชทานเพลงไตเติ้ลประจำวง  และพระราชทานธง   ภปร นอกจากนั้นได้โปรดเกล้าให้  “ครูเอื้อ  สุนทรสนาน”  ซึ่งเป็นหัวหน้าวงดนตรีเข้าร่วมบรรเลงดนตรีกับวง  . ซึ่งเป็นวงดนตรีส่วนพระองค์เป็นเวลายาวนาน

สำหรับกิจกรรมแรกของการก่อตั้งมูลนิธิสุนทราภรณ์  ประธานกรรมการมูลนิธิ  กล่าวว่าได้สนองตอบนโยบายของฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม       พล.  ชวลิต  ยงใจยุทธ  ซึ่งกล่าวว่าปัญหาความสับสน และขัดแย้งในบ้านเมืองขณะนี้  มีสาเหตุอย่างหนึ่งมาจากความไม่เข้าใจในความเป็นชาติ  และขาดความสำนึกในความเป็นไทย  ทำให้ไม่มีหลักยึด  ต่างถือความคิดเห็นและประโยชน์ของตนเองเป็นใหญ่   ไม่คำนึงถึงชาติและประโยชน์ของชาติ     ดังนั้นจึงต้องรณรงค์และฟื้นฟูจิตสำนึกรักชาติ  ซึ่งมีผลต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในบ้านเมือง

ดังนั้น “โครงการเพลงสุนทราภรณ์เพื่อผองพี่น้องไทย”  จึงเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยรักและสามัคคีผ่านบทเพลงสุนทราภรณ์  โดยจัดทำเป็นรูปแบบรายการเพลง  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สี  ช่อง  9  ...เวลา  20.45  . ทุกวันอาทิตย์ที่  4  ของเดือน  เริ่มครั้งแรกไปเมื่อ วันอาทิตย์ที่  26  พฤษภาคม  ที่ผ่านมา

 

 

 
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ http://dodee.com/suntaraporn